آدابتور گازهای طبی

از یک میله برنجی آبکاری شده(با فلز کروم) که با یک قطعه پلاستیکی از جنس ABS تلفیق شده تهیه شده است و هر آدابتور به رنگ استاندارد گاز مربوطه می‌باشد و طوری ساخته شده که قابل ورود فقط به آتلت مربوطه خود بوده و به دیگر آتلتها وصل نمی شود.

در نوع “طرح قدیم” با استفاده از سوراخ های مختلف از ورود آدابتور های دیگر گازها جلوگیری میگردد؛ در نوع “طرح جدید” با استفاده از اشکال هندسی مختلف.