مراحل ساخت و تولید 

گوشه ای از فعالیت های کارخانه گاز های طبی ایران برای تولید محصولاتی با کیفیت و مطابق با استاندارد جهانی.

نمونه کار ها.

با افتخار در این ۴۰ سال فعالیت بیش از ۴۷۰ بیمارستان در کشور را تجهیز نمودیم که در بخش درباره ما میتوانید تک به تک برسی کنید. عکس های پایین گوشه ای از فعالیت های  خانواده بزرگ گاز های طبی ایران است

برخی از مشتریان ما